Onsdagsgolf / Lyckex Cup

Onsdagsgolfen är öppen för alla som har exakt tävlingshandicap, såväl medlemmar som spelare utifrån. Första start i år blir 19/4 2017.

Information

Anmälan

Anmäl dig till tävlingen på Golf.se , Tävlingen är öppen för alla med EGA exakt tävlingshandicap (ETH)

Anmäl dig på listan i receptionen och betala startavgiften 50 kr. 

För deltagare som inte är medlemmar på Lycke tillkommer tävlingsgreenfee om 300 kronor.

Förvissa dig om vilken tee som gäller för dagen

Så här gör du efter avslutad tävlingsrond

Du behöver inte summera ronden men resultatet per hål måste vara riktigt. Summera gärna, det förenklar för Tävlingsledningen. Du måste skriva ditt golf-id och signatur på scorekortet. SKRIV TYDLIGT. Markörens golf-id och signatur ska också finnas med på scorekortet.

Efter genomförd rond ska scorekortet läggas i den gröna brevlådan utanför receptionen. Du ska alltså INTE lämna in ditt scorekort i receptionen även om denna är öppen.

Resultat och Order of Merit publiceras på golf.se.

Så här går det till

Alla omgångar finns upplagda i GIT och du MÅSTE anmäla ditt deltagande via golf.se innan du startar. Vi reserverar starttider på onsdagar mellan kl. 15:00-17:00. Den som vill spela annan tid på dagen kan göra detta under förutsättning att det finns en markör. Din markör måste vara med i tävlingen och följaktligen ha EGA exakt tävlingshandicap. Markören kan vara med i annan samtidig tävling.

Onsdagsgolfen spelas från olika tee de olika omgångarna. Se separat tabell.

Alla deltagare spelar från samma tee med undantag för när det är vit tee. Vid dessa tillfällen spelar damer från gul tee eftersom banan inte är slopad för damer från vit tee. Tävlingsformen är Slaggolf netto, dvs. maxresultat per hål är lika med hålets par + 5.

Totalt planeras att vi spelar 20 omgångar - första dag för onsdagsgolfen är 19/4 2017.

Nytt för i år: 

Vi spelar 20 kvalificeringsomgångar, 18 hål slaggolf. Sista kvalomgången spelas onsdagen 30 augusti. De 10 bästa resultaten räknas in i Order-of-Merit.

Avslutning, med förhöjd startavgift om 150 kr, spelas lördagen den 2/9. Start 09.00. Topp 20 på Order-of-Merit är kvalificerade. Vi börjar med 18 hål slagspel där de 10 bästa går vidare till en shoot-out som spelas över nio hål. Lunch ingår och den äter vi efter slagspelet.

 

Eclectic-tävlingen är tillbaka, alla de onsdagstävlingar du spelar räknas in. När du registrerat en tävling sparas nettoscoren hål för hål. GIT Tävling har en funktion som håller reda på när du i en senare onsdagstävling förbättrar scoren på något eller några hål. Då byts den sämre scoren ut.

100 kr anmälningsavgift, betalas vid första speltillfället, pris till 1:an och 2:an…

I varje grund-omgång koras pristagare baserat på antal deltagare samt nettoresultat.                70% av omgångens startavgifter går till omgångens pristagare, antal priser bestäms av antal deltagare i omgången.

30 % av startavgifterna i de 20 grund-omgångarna fonderas till Order of Merit bonus samt till finaldagen för priser och lunch.

 

Särskiljning till finalen är lägsta score 18 hål, näst lägsta score 18 hål därefter lottning.