Matchcup 4-boll

Så här går det till

° Matchspelscupen 4-boll spelas mellan 2 lag över 18 hål. Segrande lag går vidare till nästa omgång.
° Varje omgång skall spelas mellan datum som anges nedan. Matcher som ej rapporterats i tid lottas av TL.
° Matchresultatet ska utan fördröjning meddelas tk@lyckegc.se på formen “Lag X – Lag Y, 2-1. Segrare Lag X.
° Det är alltid segrande lag som rapporterar resultatet.
° Matcher som ej avgjorts efter 18 hål fortsätter på hål 1 och vidare till dess matchen är avgjord.
° Lag över strecket har hemmamatch och kontaktar sin motståndare. Alla spelande lag får kontaktinformation.

 

4-boll, matchspel

Två spelare bildar sida. Det bästa av bägge spelarnas resultat på varje hål är sidans resultat på hålet. (Om en spelare från det ena laget har lägre nettoscore än någon motspelare, vinns hålet av spelarens lag) Hcp: Vardera spelare får tillgodoräkna sig 90% av sin spelhandicap (erhållna slag efter slopen). Avrundning till närmaste heltal (uppåt vid 0.5, 1.5, 2.5 osv) . De tre spelarna med högst reducerat spelhandicap får slag motsvarande skillnaden till den spelaren som har lägst spelhandicap. Spelaren med lägst reducerad spelhandicap spelar med 0 i spelhandicap. De erhållna extra slagen för varje spelare i matchen tages ut med början på hål med index 1. Vi hänvisar samtidigt till SGF:s Spel- och Tävlingshandbok kapitel 10.3.2.2. Vid lika efter 18 hål spelas skiljehål med början på hål 1 (sudden death). Erhållna slag utdelas på samma hål som ursprungsmatchen.

Exempel

Spelare Exakt HCP Erhållna slag
(Spelhandicap)
från slopetabell
Antal erhållna slag
(spelhandicap reducerat till 90%)
Antal erhållna slag i matchen
A 11,3 12 11 3
B 16,7 17 15 7
C 8,9 9 8 0
D 19,1 23 21 13