Generella tävlingsbestämmelser

Generella tävlingsbestämmelser – LYCKE GCC

Anmälan
Anmälan till tävling görs via Internet på www.golf.se /Min golf via terminal vid kansliet eller via receptionen. Tävling öppnas för anmälan så snart tävlingen är inlagd i GIT men senast 3-4 veckor före anmälningstidens utgång då även information om respektive tävling anslås i klubbhuset. Anmälningstiden utgår normalt kl 17.00 två dagar innan aktuell tävling men annan anmälningstidpunkt kan förekomma. Startlista presenteras senast kl 08.00 dagen innan tävling.

Tävlingsinformation
Information om samtliga av TK arrangerade tävlingar kan även ses på fliken Tävlingar under www.lyckegc.se.

Offentlighet
Spelaren ger, genom anmälan till tävling, sitt samtycke/godkännande till att startlista och tävlingsresultat redovisas i enlighet med GGFs offentlighetspolicy.

Ankomstregistrering och betalning
Betalning och hämtning av scorekort ska göras senast 30 minuter före aktuell starttid.

Ej återtagen anmälan
Anmälan som inte återtagits före anmälningstidens utgång anses som bindande och Lycke GCC äger rätt att fakturera anmälningsavgiften.

Uteblivande från tävling
Tävlande som uteblir från tävling efter att lottning har gjorts ska betala 100 kr vid giltigt förfall och 200 kr då godtagbar anledning saknas före start i nästkommande tävling. Uteblivande från start utan att ha meddelat detta renderar alltid en avgift av 200 kr. Avgiften debiteras medlem eller spelarens hemmaklubb (gemensam regel för GGF golfklubbar).

Resultat
Resultat publiceras på www.golf.se  /Min golf och sätts upp i klubbhuset.

Priser
Priser kan hämtas av ombud, utsedd av spelaren, som ska meddela tävlingsledningen vem som är ombud före prisutdelningens början. Tävlingsledningen får inte vara ombud. Priser som inte avhämtas vid prisutdelningen tillfaller nästa spelare i resultatlistan.

Golfbil

Golfbil på tävlingar får bara användas mot uppvisande av intyg.

 

Tävlingsavgifter (om inget annat anges för enskild tävling).

Singeltävling  

 

18 hål 

 

 

100 kr/person

Partävling/FS/GS

 

18 hål

 

 

80 kr/person

Partävling/FB

 

18 hål

 

 

100kr/person

 

 

 

 

Tävlingsgreenfee Senior (om inget annat anges för enskild tävling).

Singeltävling  

 

18 hål 

350 kr/person, vardagar, 390 kr/person helgdagar

Partävling

 

18 hål

275 kr/person, vardagar 325 kr/person, helgdagar

 

Tävlingsgreenfee Junior (om inget annat anges för enskild tävling).

Singeltävling  

 

18 hål 

175 kr/person, vardagar 195 kr/person, helgdagar

Partävling

 

18 hål

125 kr/person, vardagar 150 kr/person, helgdagar

Klassindelning
Där inget annat anges spelas singeltävlingar i 3 klasser

 

Herrar
Gul tee 

Spel
handicap 

Damer
Röd tee 

Spel
handicap

Klass A 

+8.0 - 10.8

-9 - 13

+8.0 - 11.2

-7 - 14

Klass B

10.9 - 16.8

14 - 20

11.3 - 19.0

15 - 23

Klass C

16.9 - 36.0

20 - 43

19.1 - 36.0

24 - 43

EGA exakt tävlingshandicap gäller vid deltagande i av Lycke tävlingskommitté anordnade golftävlingar fr.o.m. 2015.

Generella och lokala tävlingsregler, lokala regler samt ordningsregler 2020.

Länk - SGFs "spel och tävlingshandbok 2020-"


Lokala regler finns anslagna i klubbhuset och omfattar

  • Generella regler
  • Lokala regler
  • Tillfälliga lokala regler

Lokala säkerhets- och ordningsregler finns anslagna i och utanför klubbhuset och omfattar

  1. a. regler angående
  • Hänsyn till banpersonal
  • Bunkerkrattor
  • Förbud att hämta boll på odlad mark eller villatomter