Spelformer

Lagspel för 4-bollar

Foursome
Lagspel två och två. Varje lag spelar på samma boll och slår vartannat slag. Spelaren som slår ut på hål nr l slår alltid ut på udda hål och partnern således på jämna hål. Det kan variera om man sedan spelar slagspel eller poängbogey.

Foursome - Amerikansk (Tryall)
Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee och slår sedan ett slag(Tryall) på sin partners boll innan man väljer vilken boll man ska spela vidare på. Spelet fortsätter sedan som Foursome.

Greensome
Lagspel två och två. En alternativ form av Foursome. Båda spelarna slår ut från varje tee och väljer sedan vilken boll de vill fortsätta att spela med. Den som inte slog den valda bollen fortsätter att spela och därefter slår man vartannat slag.

Greensome - Chapman
Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee och slår även sitt andra slag innan man väljer vilken boll man ska spela vidare på. Spelet fortsätter sedan som Foursome. 

Greensome - Bloodsome Bästboll Match
Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee och sedan väljer motståndarparet vilken boll som man ska spela vidare på. Spelet fortsätter sedan som Foursome.

Greensome - Fensome Bästboll Match
Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee och väljer den bollen som ligger bäst. Skillnaden är att i denna variant slår alltid en spelare andraslaget på jämna hål och den andra spelaren på udda hål oavsett vilket utslag som valdes. Spelet fortsätter sedan som Foursome.

Greensome - Irländsk
Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee. Skillnaden är att på alla par 4 och par 5 hål slås ett slag till på partnerns boll innan man väljer vilken boll man ska spela vidare på. Spelet fortsätter sedan som Foursome.

Fyrboll - Bästboll Slagspel
Lagspel två och två. Båda spelarna i laget spelar sin egen boll hela hålet och räknar (Slagspel) sedan den bästa nettoscoren.

Fyrboll - Bästboll Match
Lagspel två och två. Varje lag väljer bästa resultatet per hål. I övrigt som Matchspel. Det lag vinner, som har fler hål upp än vad det är kvar att spela.

Fyrboll - Bästboll/Sämstboll Match
Lagspel två och två. Lagens bästa och sämsta resultat jämförs med varandra. (Match) Man spelar om två poäng per hål. Exempel: Lagens två bästa nettoresultat är 4 respektive 5. I detta fall vinner laget som hade netto 4 bästbollen. De två sämsta resultaten år i detta fall båda netto 6 och sämstbollen delas. Detta gör att laget som vann bästbollen ligger ett upp. 

Fyrboll - Bästboll/Sämstboll Sammanlagt
Lagspel två och två. Varje hål ger två poäng. Bästa bollarna jämförs och sedan sammanlagda resultatet per lag.

Texas
Lagspel två och två. Nettoscoren omvandlas till poäng på varje hål och det gäller att erhålla så få poäng som möjligt. Exempel: Ni spelar ett par 4 hål och erhåller netto 4 och 4 vilket ger 44 poäng. När en spelare gör netto par eller bättre på hålet sätter man dennes siffra först - sju och 3 slag på ett par 4-hål ger 37 poäng. Men om du och din partner båda slår över par (netto), exempelvis fem och sju slag, blir det 75 poäng.

Scramble
Varje lag består av tre till fyra spelare. Alla slår ut från tee på varje hål. Sedan väljer man gemensamt den bästa bollen att fortsätta från. Spelarna droppar sina bollar inom en klubblängd från markeringen och spelar alla sina andraslag. Alla fortsätter sedan att spela från bästa bollen. De sammanlagda handicapen i varje lag bör vara så lika varandra som möjligt.

Texas Scramble
Varje lag består av tre till fyra spelare. Alla slår ut från tee, sedan väljer man den bästa bollen. Skillnaden från scramble är att den spelaren vars boll man valt att spela vidare på inte får slå nästa slag. Denna procedur upprepas tills bollen är hålad.

6-6-5-1 (Björkman)
Lagspel 4 manna. Spelas som poängbogey. Fyra spelare bildar ett lag och går i samma boll. På de första 6 hålen ( hål 1 - hål 6 ) räknas det bästa resultatet från en spelare. På de nästkommande 6 hålen ( hål 7 - hål 12 ) räknas det bästa resultatet från två spelare. På de därefter följande 5 hålen ( hål 13 - hål 17 ) räknas det bästa resultatet från tre spelare och på det sista hålet ( hål 18 ) räknas resultatet från samtliga spelare. Laget med flest poäng vinner.


 

Tävlingsformer för 2-bollar

Matchspel
Klassisk spelform. Du tävlar om varje hål, där du kan vinna, förlora eller dela hålet med din motspelare. Den spelare som vinner har fler hål upp än vad det är kvar att spela. Om det är ett hål kvar att spela och ställningen är två upp är matchen avgjord.

Variant på Matchspel
Spelarna väljer själv före varje hål hur många slag han ska nyttja av sitt hcp. En spelare med 20 i hcp får 20 extra slag ute på banan.


 

Vanliga spelformer

Slagtävling
Den form av spel som används på de flesta Tour-tävlingar. Det gäller att på varje hål helt enkelt ha så få slag som möjligt. Kan spelas brutto eller netto.

Maxgolf (variant på Slagtävling)
För att påskynda spelet och inte göra katastrof hål så förödande för slutresultatet kan man införa ett maxantal slag på varje hål 4-5 slag max över par.

Poängbogey
Spelformen som ligger till grund för hcp-systemet.

Poängbogey - Jokrar
Spelas som vanlig Poängbogey men på varje 9-hålsslinga har man ett jokerhål där poängen räknas dubbelt. Spelaren måste på tee annonsera att detta är jokerhålet, flera spelare kan ha samma jokerhål.

Poängbogey - Variant
Nettoresultat bättre än par ger ett poäng. Par ger ett halvt poäng och bogey eller mer ger noll poäng.

Poängbogey - International
Nettoresultatet räknas. Albatross ger åtta poäng, eagle fem poäng, birdie tre poäng, par två poäng och bogey eller mer ger ett minuspoäng.

Köpenhamnare
Spelas av tre spelare mot varandra. Efter varje hål delas på 6 poäng enligt följande: lägst score 4 poäng, tvåan 2 poäng, trean 0 poäng. Delas något resultat delar dessa på poängen, 2 spelar med lägsta score ger 3+3+0, delas sämsta score ger det 4+1+1. Om alla delar ges 2+2+2 eller 0 poäng då det inte förändrar den interna ställningen.


 

Tävlingsformer med flera deltävlingar

Nassau
Tre tävlingar i en. Bäst resultat på första nio och sista nio + totalt. Kan spelas som slagtävling eller poängbogey. Det finns även varianter med matchspel. 

Ransom
Två par spelar mot varandra. På de första sex hålen räknas parens bästboll, näst kommande sex hål spelas foursome och på de avslutande sex hålen räknas den sammanlagda antalet slag för varje par.

Robbins
I denna spelform får alla spela med varandra. Först spelar man sex hål forusome match. Sedan byter man partner och spelar en ny match över sex hål. De sista sex hålen spelar man med den som man inte spelat med tidigare. På detta vis får alla spela med och mot alla.

6-6-6
Matchspel i lag som skiftar efter 6 hål. Segrarna i varje sexhåls runda får 2 poäng. Delas sexhåls rundan så erhåller varje spelare 1 poäng. Alla får på detta sätt spela med varandra. Flest poäng vinner.

Skins Game
Spelform som ofta handlar om att vinna pengar. Varje hål är värt ett visst belopp och finns ingen ensam vinnare ackumuleras pengarna till nästa hål. Ett alternativ kan vara att olika hål är olika mycket värda.

Encounter
Mycket bra spelform som extra tävling i tävlingen och för att skapa gemenskap i bollen. Lättas om det bara är 4-bollar och man spelar poängbogey. Första sex hålen räknas bara den som har den bästa poängen på varje hål. Följande sex hål räknas de två bästa poängen och på de sista sex hålen räknas samtliga poäng i bollen. I det fall som det blir ojämnt antal och det är en 3-boll så får de dubblera resultatet på två hål vardera på de sista sex hålen. Den med högst hcp börjar dubblera på hål 13 och 14 osv.


 

Skojtävlingar

Snörtävling
Spelas vanligtvis som slagtävling. Varje spelare erhåller en sax och ett snöre som är lika långt man har handicap (hcp 12=12 meter snöre). Utöver längden på snöret erhåller man inget handicap. Spelaren kan sedan använda snöret för att sänka puttar eller flytta bollen ur bunker. Snöret kortas motsvarade den längd som man flyttar bollen. Lägst antal slag efter 18-hål vinner oberoende om man använt hela snöret eller inte. 

Norsk Poängbogey
Varje deltagare får vid x tillfällen kasta bollen. Kasten måste utnyttjas. Bollen får kastas överallt på spelfältet även från bunker och på green.

Flaggtävling
Varje deltagare erhåller en flagga med namn och antal slag. Flaggan placeras där bollen hamnar efter att man slagit det sista erhållna slaget. Ett problem med denna spelform är att de som spelar bra ofta börjar om på första hålet och fortsätter till slagen tar slut. Det är en klar fördel att spela sist och kunna se vilka man passerar.

Decimerat antal klubbor
Spelarna får endast ha en eller alternativt upp till fem klubbor under hela rundan.

Shorty
En eller flera spelar poängbogey. Den som vinner hålet tvingas ta bort en klubba (exkl putter) ur baggen på inrådan av de övriga spelarna.

Forwards och Backar
Två spelar bildar ett lag. Backen spelar första slag på par 3 och första och andra på par 4 och de tre första slagen på par 5 (inkl pliktslag). Forwarden avslutar sedan varje hål.

Piratbogey
Det senaste i tillskottet av tävlingsvarianter på Lycke. Du spelar på alternativa flaggor, en ordinare flaggplacering och en svår. Lyckas du göra birdie eller bättre på den svåra flaggan premieras du med dubbla poäng. En chansning kan alltså löna sig - eller innebära katastrof! Precis som vanligt alltså!

Reprisen
Spelaren har när som helst under ronden möjlighet att säga "reprisslag" och spela om det slaget sedan fortsätta spelet med boll nr 2. Antalet 'reprisslag' kan fastställas från 1 till hur många som helst eller så regleras detta genom att varje spelare får x antal omslag räknat efter 3/4 av deras hcp.

Seven Up
Spelas som poängbogey, varje spelare spelar sin egen boll. De bästa resultaten från sju hål räknas sedan ihop och blir totalresultat.


 

Puttävlingar

Snake eller Ormen
Snake är en tävling i tävlingen. När du börjar ronden är Ormen inte aktiv. Han väntar på sitt första offer. Den som använder sin putter 3 gånger på ett hål blir ägare av Ormen. Då fästs beviset i form av en liten orm på din bag. Saknas orm får ni komma ihåg vem som är Snake, det brukar aldrig vara ett problem! När du spelat klart hål 9 gäller det att INTE vara ägare av Ormen. Straffet för ägarskapet är en fika, en öl efter rundan eller annat lämpligt straff som man kommit överens om i bollen. Vid utslaget på hål 10 äger någon Ormen (om inte alla i bollen lyckats undvikia 3-puttning över 9 hål) och förhoppningsvis blir du av med den på de återstående 9 hålen. Är du ägare av Ormen också efter hål 18 har du bekymmer! Hur fungerar det i praktiken? Jo, dina kamrater (?) i bollen står och väser (sssssst) då du lagt din förstaputt lite för långt från hål. Om man puttar från foregreen? Spelar ingen roll, är puttern redskapet så räknas detta slag som putt nummer 1. Putt 2 ska i!

Vanlig puttävling
Spelarna räknar alla sina puttar på green. Den med lägst antal puttar efter 18 hål vinner.