Lokala regler

 Lokala regler 2023

Lycke G&CC

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering Betyder Regel
Vit Out of bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Gul Gult pliktområde 17
Blå Onormalt banförhållande 16
Vit linje Onormalt banförhållande 16
Markering grön topp Spelförbudszon 2

 

 

Out of bounds (Regel 18.2)

 1. När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns.
 2. Gränsen för out of bounds på hål 2, 3, 6, 7, 8, 10, 15 ,16, 17 och 18 definieras av bansidans kant av staketstolparna (och/eller vita pinnarna)
 3. Vid spel av hål 13 är en boll som ligger på den finklippta delen på hål 16 out of bounds.
 4. Vid spel av hål 18 är en boll som ligger på den finklippta delen på hål 1 out of bounds.

 

Pliktområden (Regel 17)

Följande röda pliktområden som bara är definierade på en sida är oändliga

 1. Hål 5 på höger sida från tee till green.
 2. Hål 7 på vänster sida från början av dike innan dogleg sammanhängande till områdets slut efter dogleg.
 3. Hål 13 bortom dike på höger sida vid dogleg.
 4. Hål 15 höger sida från tee till green

 

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Skydd av unga träd

De unga träden identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner:

Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

b) Boll träffar upphöjd ledningstråd

Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll har träffat en upphöjd ledningstråd under spelet av hål 2, 3 och 11 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

 1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
 2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
 3. Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
 4. Myrstackar

 

Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.