Medlemskommitté

Med vår fantastiska anläggning i en unik miljö, har vi alla hög tilltro och trivsel på vår Lycke bana. Under de senaste åren har vi glädjande haft en mycket positiv medlemstillväxt, vilket också har framkallat nya krav och önskemål på organisationen. Det är den andan som Lycke Medlemskommitté har skapats och vi vet att många medlemmar önskar vara aktiva och känna samhörighet till sin ”klubb” och dessutom står för en stor resurs. Kan vi samordna dessa behov så finns de allra bästa förutsättningarna till #1. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill hjälpa i det ideella arbetet.

Kicki Fredriksson

Tom Olsson

Marianne Gyllenhammar

Hasse Olofsson

(Bolagets representant)

Mats Jansson

Urban Lindö

Kontakta oss: mk@lyckegc.se