Junior

Lycke G&CC har regelbunden träning för juniorer i åldern 7-21 år. 

 

Kontakta juniorkommittén för mer information, junior@lyckegc.se