Hålvärdar

Styrelsen, Bankommittén och banarbetarna är mycket tacksamma för er som ställer upp som hålvärdar. Vi ser det som att allt som blir gjort är positivt för banan och där med oss alla. Grundtanken är att det inte ska vara betungande att vara en hålvärd. Normalt ska man hinna med att pyssla till hålet när man passerar i samband med att man är ute och spelar men om man önskar göra mer än så går det också bra.

Vill du också vara hålvärd? Kontakta någon av oss på kanslit.

Förslag på arbetsuppgifter:

Det finns inga krav eller måsten. Var och en får göra så mycket man vill. För att inte arbetet som hålvärd ska innebära att fel saker görs vill vi som organiserar det hela ha en viss styrning. Därför föreslår vi ett antal enklare arbetsuppgifter som inte innebär något ingrepp på banan som är fria att göra. Förslag på vad man kan göra som hål värd är:

- Laga lite extra med nedslagsmärken på green

- Kratta bunkrar

- Plocka skräp

- Se till att skyltar och pinnar står rakt

- Se till att bänkar och papperskorgar är på sin plats

- Laga extra många uppslagna torvor

- Plocka bort grena och pinnar

- Ta bort ogräs (grodblad och maskrosor) från green, forgreen, tee och bunkerkanter

- Annan skötsel som inte gör något ingrepp på banan

Om det finns önskemål om att göra större och mer omfattande arbetsuppgifter ska dessa arbeten alltid diskuteras med greenkeepern innan de görs. Greenkeepern bedömer då om arbetet kan göras av andra än personalen med ett tillfredställande resultat. Greenkeepern kan också instruera hålvärden. I de fall banpersonalen måste assistera tar Greenkeepern kontakt med personalen. Hålvärdarna ska inte ta direktkontakt med personalen. Några exempel på större arbeten som eventuellt kan bli aktuellt för ambitiösa och händiga hålvärdar är:

- Fylla igen hålor på banan och så gräs

- Montera avspärrningar vid speciellt slitna ytor

- Kantskära och snygga till vägar

- Rensa bort buskar

- Plocka i ordning stenmurar

- Ta bort sten

- Extra trimning

- Kantskära bunkrar

- Fixa till slitna bänkar och snygga till skyddsnät.

- Annat förslag på aktivitet som gör ett ingrepp på banan

Redskap:

Redskap som kan lånas för arbete på banan ska placeras ut av klubben. Exakt placering meddelas senare.

Säkerhet:

Tänk på din säkerhet om ni är ute på banan och gör något när andra spelar. Meddela därför spelande att det finns banarbetare på banan. Sök visuell kontakt och vinka fram spelare kontinuerligt. Spelare är skyldiga att vänta in klartecken från er. Som hålvärd har man givetvis ingen rätt att stänga av banan för spel i samband med arbete.

Viktigt:

Som hålvärd får man aldrig på eget bevåg ändra hur banan spelas. Det vill säga att man inte får flytta några av banans markeringar (vita, gula, röda, blå eller blåvita pinnar). Inte heller flytta teekulor eller avståndsmarkeringar. Man får inte heller ta bort avspärrningar som satts upp av banpersonalen. Däremot kan man med fördel meddela Bankommittén om man upplever något av ovanstående som fel eller tokigt.

Ytterligare information:

Vill ni ha mer information är det bara att kontakta Greenkeepern. Denna sida kommer att uppdateras efterhand. Uppkommer det frågor och idéer kring ytterligare arbetsuppgifter kommer det givetvis att redovisas här.

 1. Sture Fredriksson & Kicki Fredriksson

 2. . Qlaz Eliasson & Annika Eliasson

 3. . Mats Jansson & Ann Carlstrand

 4. Jörgen Wärm & Lars Johansson

 5.  

 6.  

 7. .

 8. Josef Kozak &Marita Eklöw 

 9. Inger Johansson & Errol Johansson

 10.  Mikael Wennersten

 11. Olle Roos

 12.  

 13. . Petter Gjertsson.

 14. Åke Rutgersson & Tom Olsson

 15. Conny Bjärestig & Ivan Thorman

 16. Andrew Dale & Joel Dale

 17. Bosse Josefsson

Vill du bli hålvärd? Kontakta receptionen, telefon 0303-625 70 eller mail reception@lyckegc.se