Bana

Bankommittén består idag av följande medlemmar:

Christofer Andersson

Hasse Olofsson

Bo Rogelius

Lena Castell

Tom Olsson

Mikael Gyllenhammar

Åke Rutgersson

 
Har du frågor eller synpunkter som rör banan, kontakta BK via mail bk@lyckegc.se.