Bana

Bankommitté – Lycke G&CC

Syfte.

Att verka som support till banägare och banansvarig för frågor utanför sedvanlig och rutinmässig banskötsel.

Uppdrag.

Att insamla, sammanställa samt föreslå åtgärder som har påverkan på spelfärdighet, speltempo samt estetiska värden.

Att sammankalla och organisera arbeten som utförs genom volontärsarbete.

Handling.

Genom schemalagda och protokollförda möten diskutera åtgärder inklusive beslut, samt upprätta åtgärdsplan för beslutade aktiviteter.

Sammansättning.

Kommittén ska vara sammansatt av banägare, banansvarig samt medlemsrepresentation från dam- och herrkategori företrädelsevis differentierad hcp.

Kontakt.

bk@lyckegc.se

 

 

Bankommittén består idag av följande medlemmar:

  • Christofer Andersson           
  • Hasse Olofsson                                          
  • Tom Olsson
  • Mikael Gyllenhammar
  • Åke Rutgersson