Våra kommittéer!

Lycke G&CC kommittéer och arbetsgrupper består av:

 • Tävling
  Planerar och organiserar alla tävlingar på klubben

 • Dam
  Planerar och genomför aktiviteter för alla damer på klubben

 • Junior
  Junioransvarig och Pro och avser verksamheten för alla medlemmar upp till 21 år

 • Veteran
  Våra lite äldre medlemmar och deras aktiviteter
 • Handicap
  Hanterar frågor om handicap och genomför årsvisa revisioner