Vad gäller vid Frost

Om gofbanan är stängd pga frost avbokas starttiderna tills att banan öppnar igen. (STARTIDERNA FLYTTAS INTE FRAMÅT UTAN AVBOKAS). Tänk på detta när ni bokar era tider. 

Den första frosten är väldigt känslig då gräset fortfarande växer. Detta innebär att gräset fortfarande är fullt av vatten och vid frost bryts grässtråna av, resultatet blir svarta forspår där någon gått eller svarta hjulspår där någon dragit sin vagn eller kört ett fordon. Därför är det förbjudet att beträda golfbanan då det är frost och banan är stängd tills någon från banpersonalen ger klartecken.

När banan är stängd gäller det hela banans område dvs. även puttinggreen, övniongsområde/övningsgreener.

Kommentarer