Lokala regler

 Lokala regler 2018

Lycke G&CC

 

Banmarkering                                  Regelhänvisning                                                           Regel

Vit                                                      out of bounds                                                                 27

Gul                                                     vattenhinder                                                                  26

Röd                                                    sidovattenhinder                                                             26

Blå                                                      mark under arbete (MUA)                                               25

Blå-vit                                                MUA; spel förbjudet                                                bilaga I, sid 133

Orange                                              oflyttbara hindrande föremål                                              24

Grön topp                                         miljökänsligt område                                               bilaga I, sid 134-136

Vit sluten linje                                  mark under arbete (MUA)                                                    25

Vit öppen linje                                 del av hindrande föremål                                                      24

Out of Bounds (Regel 27)

  1. När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje banans fortsatta gräns.
  2. På hål 2, 3, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17 och 18 definierar staketstolparna (och/eller vita pinnar) gränsen för out of bounds.

Intern Out of Bounds (Regel 27)

  1. Vid spel på hål 13 är den finklippta delen på hål 16 out of bounds.
  2. Vid spel på hål 18 är den finklippta delen på hål 1 out of bounds.

Vattenhinder / sidovattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a) Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

  1. b) Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
  2. c) Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
  3. d)

Pluggad boll (Regel 25-2)

Lättnad utökad till hela spelfältet; sid 136-137 i Regler för Golfspel.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

Unga träd, identifierade med stödpinne. Obligatorisk lättnad enligt sid 134 i Regler för golfspel.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter spelaren mot regel 14-3.

Upphöjda ledningstrådar

Om en boll träffar en ledningstråd på hål 2, 3 och 11 måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5. Om bollen inte omedelbart kan återfås, får den ersättas av annan boll.

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:        Matchspel: Förlust av hålet                                                                             Slagspel: Två slag