Bokningsregler

Regler vid bokning och spel

Kvittering - Kvittering av bokade tider skall göra i receptionen senast 30 minuter innan start. I annat fall kan tiden komma att överlåtas till annan.

Tvåbollar - På högfrekventa tider förbehåller vi oss rätten att sätta ihop tvåbollar till tre- eller fyrbollar för att frigöra starttider för sällskap om tre eller fyra spelare. En tvåboll kan alltså komma att flyttas till närmast efterliggande starttid utan ytterligare information.

Bokningsavvikelse - (Fr.o.m.. 1 april) Lördagar och söndagar mellan 9.00-11.00 går att boka 3 dagar innan för fullvärdiga medlemmar och 2 dagar innan för samtliga.

Avbokning - Avbokning av starttid skall göras minst 24 timmar i förväg. Vid senare avbokning tar vi ut en avbokningsavgift om 50 kr per spelare. Tid som ej avbokas kommer att debiteras till fullt pris.


Introduktionskort - Från SGF, GGF, NGU, PGA, GAF och SGA accepteras max två gånger per spelare och år.

Generella regler
Syftet med dessa kort är att ge möjlighet till studiebesök eller erfarenhetsutbyte. Korten är inte avsedda att fungera som generell, fri greenfee.

Korten gäller inte vid klubb- distrikts- och rikstävlingar, ej heller vid företagsgolf eller gruppbokningar. Kortet kan inte heller kombineras med andra rabatter.

Vi tar emot max 4 introduktionskort per dag, och max två per sällskap eller boll. Kortet gäller vid ett tillfälle och för maximalt 18-hål/dag.

Introkort för ej nyttjas under helger/helgdagar eller under juli månad.

Nyttjandet ska alltid föregås av förfrågan och bokning minst en dag före spel, genom att skicka mail till reception@lyckegc.se.

Personer som vill utnyttja sitt kort ska vid föranmälan finnas registrerad i GIT-systemet (SGF-kort) alternativ kunna uppge kortnummer (GGF, SGF silvermärke etc).

Det är respektive individs skyldighet att veta var/hur kortet är registrerat. SGA, GAF och PGA-kort gäller för personer som är aktiva inom respektive organisation (ej passiva).


Hundar - Får medföras på banan om detta kan ske utan att störa andra spelare. Hunden ska alltid vara kopplad. Ägaren förutsättes ta med plastpåsar för att plocka upp efter sin hund. Värna om naturlivet och visa respekt för den som är hundrädd. Personalen kan förbjuda enskilda spelare att ta med hund ut på banan, eller avvisa spelare om hunden upplevs som störande.

Spikskor - Är ej tillåtna på banan. Softspikes är naturligtvis tillåtna.

Golfbilar - Finns för uthyrning i mån av tillgång och kräver körkort med B-behörighet. Vi tar oss rätten att prioritera spelare som behöver golfbil av medicinska skäl och som kan uppvisa läkarintyg. Efter kraftig nederbörd kan vi ta beslut att tillfälligt inte tillåta golfbilar på banan av slitageskäl.