Informationsmöte 2017-10-27

Sammanfattning av höstens informationsmöte på Lycke GCC

Bolaget uttryckte sin tacksamhet till alla som ställt upp ideellt under det gångna året.

Medlemsantalet under 2017 är lite drygt 700 stycken. Bolaget arbetar på olika sätt med riktade åtgärder för att försöka öka medlemsantalet.

Antalet greenfee gäster har ökat under 2017 jämfört med 2016.

På marknadssidan kommer Hans Eriksson att hjälpa oss med kontakten med våra befintliga sponsorer samt att bearbeta nya sponsorer.

 Restaurangen:

Under året har restaurangen haft ett begränsat utbud. Medlemmar och gäster har uttryckt önskemål om fler alternativ när det gäller maträtter. Bolaget kommer därför till nästa säsong att titta på olika lösningar för att kunna erbjuda ett mer varierat sortiment.

 Banan:

 • Kvaliteten på banan har varit på den nivån som vi vill ha den.
  I våra undersökningar är det väldigt få klagomål. De klagomål som varit har främst handlat om högruffen som spelare upplever som problematisk. I övrigt får banan genomgående höga betyg.
 • Muren vid hål 12 har plockats ner och byggts upp igen. Just nu håller vi på att göra samma sak med muren på hål 7.

Höst-/vinterprojekt på banan:

 • Grusvägar skall sprutas mot ogräs samt toppas med nytt grus
 • Rensa vass vid dammar och diken.
 • Maskinhallen kommer delvis att isoleras för att banpersonalen skall kunna genomföra vinterservice på maskinparken under lågsäsong.
 • Sprinklers som inte sitter korrekt - antingen för lågt, för högt eller snett - kommer att grävas upp och justeras.
 • Vissa bunkrar kommer att grävas upp och få en ny botten med nytt grus samt ny sand. Övriga bunkrar kommer att fyllas på med ny sand.
 • Vi för diskussioner med vår banarkitekt om att eventuellt ta bort en del av muren mellan bunkern och greenen på hål 4.
 • Det finns önskemål från medlemmar att göra något åt röd tee på hål 13 för att minska avståndet mellan tee och fairway.
 • Toaletterna på bana diskuterades och bolaget lovade en förbättring till nästa säsong.

 Övrigt:

Den vilande intresseföreningen togs upp till diskussion och ett antal medlemmar anmälde sitt intresse för  att vara med och starta upp den. Bolaget kommer att kalla dessa till ett möte.

Tävlingskommittén behöver ytterligare personer som kan hjälpa till som tävlingsledare.

Ett antal personer anmälde sitt intresse på mötet, fler intresserade behövs. Bolaget kommer att kalla till ett möte.

Medlemmarna tog upp att hemsidan behöver uppdateras oftare. Bolaget lovade att åtgärda detta.