Generella lokala regler

SGF har fastslagit att nedanstående lokala regler skall gälla på samtliga golfbanor i Sverige.

Lokala regler

Generella lokala regler 2016

SGF har fastslagit att nedanstående lokala regler skall gälla på samtliga golfbanor i Sverige.

Stenar i bunkrar

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1 gäller).

Banmarkering                                      Regelhänvisning                                          Regel

Vit                                                            out of bounds                                                  27

Gul                                                           vattenhinder                                                    26

Röd                                                          sidovattenhinder                                            26

Blå                                                            mark under arbete (MUA)                         25

Blå-vit                                                     MUA; spel förbjudet                                     bilaga I, sid 133

Orange                                                   oflyttbara hindrande föremål                    24

Grön topp                                             miljökänsligt område                                    bilaga I, sid 134-136

Vit sluten linje                                     mark under arbete (MUA)                         25

Vit öppen linje                                    del av hindrande föremål                            24

Out of Bounds (Regel 27)

  1. När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje banans fortsatta gräns.
  2. På hål 2, 3, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17 och 18 definierar staketstolparna (och/eller vita pinnar) gränsen för out of bounds.

Intern Out of Bounds (Regel 27)

  1. Vid spel på hål 13 är den finklippta delen på hål 16 out of bounds.
  2. Vid spel på hål 18 är den finklippta delen på hål 1 out of bounds.

Vattenhinder / sidovattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a) Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

b) Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.

c) Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

d) Myrstackar.

Pluggad boll (Regel 25-2)

Lättnad utökad till hela spelfältet; sid 136-137 i Regler för Golfspel.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

Unga träd, identifierade med stödpinne. Obligatorisk lättnad enligt sid 134 i Regler för golfspel.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter spelaren mot regel 14-3.

Upphöjda ledningstrådar

Om en boll träffar en ledningstråd på hål 2, 3 och 11 måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5. Om bollen inte omedelbart kan återfås, får den ersättas av annan boll.

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:         Matchspel: Förlust av hålet        Slagspel: Två slag

 

KOMMENTARER:


På Lycke Golf & CC tillämpas följande utmärkning:

 

Vattenhinder: Huvudprincipen är att om det finns en flagglinje för varje droppningssituation är hindret markerat som vattenhinder (gul markering). Om hindret saknar flagglinje eller spelaren skulle få en orimlig flagglinje är hindret markerat som sidovattenhinder (röd markering).

Vattenhinder och sidovattenhinder utsträckning i sidled utgörs av den naturliga brytning som finns där spelfältet bryter av nedåt mot vattenhindret. Gula och röda plattor finns på strategiska platser för att tydliggöra denna brytningslinje. Vid övergång från sidovattenhinder till vattenhinder markeras detta med en röd och en gul markering.
Pinnar för att markera vattenhinder förekommer på vissa ställen där det olämpligt att markera vattenhinder med plattor eller där det är svårt för spelaren att avgöra var vattenhinder börjar/slutar.

Avståndsmarkeringar i mitten på fairway anger avstånd till greenens framkant. Se banguiden.
Svart/Gul platta/pinne avser 150 m till mitten av green.