3

Par
5
Index
6
Vit
521m
Gul
481m
Blå
477m
Röd
421m

3

Par
5
Index
6
Vit
521m
Gul
481m
Blå
477m
Röd
421m

Hål 03

Den långtslående bör på utslaget hålla ut till vänster, alternativt slå över bunkrarna.

För den som vill gå in på två slag gäller att ha carry hela vägen till green för att undvika den dolda bunkern.

Den som har längd till bunkrarna på utslaget bör hålla ut till vänster för att få en bra spellinje på andra slaget.

Andra slaget placeras lämpligen i höjd med fairwaybunkern på fairways högra sida.

Tänk på att hålet oftas spelas i lä vid utslaget men runt udden och närmare green får vinden lätt tag på bollen och du behöver mer klubba än du tror.