2

Par
3
Index
16
Vit
128m
Gul
120m
Blå
118m
Röd
109m

2

Par
3
Index
16
Vit
128m
Gul
120m
Blå
118m
Röd
109m

Hål 02

Ett klassiskt seasidekorthål som kräver minst en klubba extra i motvinden.

Greenen kan indelas i tre övergripande områden; den första mest lätträffade delen, den smalare, mellersta med två vaktande bunkrar och den bakre mer svårträffade där slag lätt rinner av greenen.