17

Par
5
Index
5
Vit
527m
Gul
510m
Blå
410m
Röd
398m

17

Par
5
Index
5
Vit
527m
Gul
510m
Blå
410m
Röd
398m

Hål 17

Sikta något till höger om den gula markeringen för vattenhindret vid utslag.

Ditt andra- eller tredjeslag placerar du till höger på fairway, så nära det tvärgående diket som du vågar.

Vid inspel mot green vill bollen gärna rulla av till höger. Vänstersidan vaktas av torvade bunkrar som kan vara svåra at ta sig ur.

Out of bounds följer dig på högra sidan hela vägen fram till green.